Pozvánka: běžící terč – finále 2023 – 9. září

Českomoravská myslivecká jednota z.s., Kahles a Myslivecký spolek Hradisko Hlavnice si Vás dovolují pozvat na CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ ve střelbě na Běžícího kňoura a doprovodný brokový závod v disciplíně Compak sporting

P R O P O Z I C E

IV. kolo Běžící kňour 2023 – Pohár ČMMJ ve střelbě z kulovnice

Datum konání:          9.9.2023                     

Místo konání:            střelnice Hlavnice                            

Startovné:                  400,- Kč

Kapacita střelnice:    50 střelců                  

Organizační výbor:

Ředitel: Lubomír Kořistka

Ekonom: Jitka Trlicová

Hlavní rozhodčí: Libor Kořistka

Sbor rozhodčích: Myslivecký spolek Hradisko Hlavnice z.s.

Technická služba: střelnice Hlavnice

Zdravotní služba: nemocnice Opava

Časový rozpis soutěže:

 Trénink: neděle 20.8. 2023                         9.00-12.00 hod

                 neděle 27.8. 2023                         9.00-12.00 hod

                 neděle   3.9. 2023                         9.00-12.00 hod

                 pátek    8.9. 2023                          15:00-18:00 hod  

 Soutěž:   sobota   9.9. 2023                         7.30 hod. – prezence

                                                                       8.30 hod. – zahájení závodu

Přihlášení na závod

Na závod je nutné se přihlásit na e-mailové adrese: strelnicehlavnice@seznam.cz, nebo na tel. čísle 737 245 935 Kořistka Libor

Uzávěrka přihlášek: 7.9.2023 (při přihlašování prosím uveďte svůj okres a zda se zúčastníte doprovodných závodů)

Nepřihlášení střelci budou registrováni jako poslední a v případě naplnění kapacity střelnice nebudou do závodu připuštěni.

Rozsah závodu:

Běžící kňour

Popis disciplíny:

Střelec střílí kulovou zbraní na pohyblivý terč kňoura v průseku 10 m a vzdálenosti 50 m. Zbraň drží střelec v loveckém postoji a ihned po zavolání může zalícit (nahodit) zbraň. Střídá se běh zprava doleva a zleva doprava. V položce se začíná terčem zprava do leva, následně pak z leva doprava, aby byl dosažen shodný počet pravých i levých běhů terče. V jedné položce se odstřílí celkem deset výstřelů.

Terč:                            Běžící kňour – FITASC pro loveckou kombinaci

Poloha / opora:           Vestoje / bez opory

Vzdálenost:                 50 metrů

Šířka průseku:             10 m

Rychlost:                     4 m/s (čas průjezdu průsekem 2,5 sekundy)

Počet výstřelů:             10 výstřelů ( maximální bodový zisk 100 bodů).

Zbraně a mířidla:        Střílí se loveckou kulovnicí ráže 222 rem. až 9,3. U samonabíjecích zbraní je podmínkou nabíjení každé rány jednotlivě. Váha zbraně je neomezená. Optika bez omezení zvětšení.

Vlastní průběh:           Všichni střelci odstřílí postupně 5 ran zprava a 5 ran zleva. Při shodném výsledku o 1 až 3 místo se bude konat rozstřel a to tak, že si střelci vylosují pořadí a každý střelec střílí dvě rány (jednu zprava a druhou zleva) do rozhodnutí systémem KO.

Ostatní ustanovení:     Střílí se dle platného střeleckého řádu ČMMJ vyjma pravidel upravených shora. 

Vyhodnocení:  Pro uspokojení většího počtu myslivců je tato soutěž rozdělena do dvou kategorií:
MYSLIVCI
OPEN              
Ve všech kategoriích bude vyhodnoceno 1 až 3 místo a tito obdrží poháry od ČMMJ.

Protesty:

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu, s vkladem 500,- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti:

  1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu.
  2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně.
  3. Nečlenové ČMMJ předloží doklad o platném pojištění
  4. Do pořadí závodu budou započteni i nečlenové ČMMJ.
  5. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
  6. Ochrana sluchu a zraku je při střelbě povinná.

Doprovodný závod:

MS Hradisko Hlavnice pořádá doprovodný závod v Compak sportingu (50 terčů). Účastníci přeboru ČMMJ se mohou do tohoto závodu přihlásit.

Střelci v disciplíně Compak sporting, jsou rozděleni do tří kategorii:
Myslivci 
Veteráni ( v den závodu dosáhli 56-ti let )
Superveteráni ( v den závodu dosáhli 66-ti let)

Startovné: 500,-Kč

Kapacita závodu na Compac sporting je 40 střelců a přednost mají účastníci přeboru ČMMJ.

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.